Sukututkijan sukututkimusrekisteriseloste

Laatimispäiväys: 28.09.2008
Päivitetty viimeksi 14.05.2017

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto / Ahti Kopperi
Puhelin: 0500 - 229 119
Osoite: Ruoritie 11
Postitoimipaikka: 82500 KITEE

2. Rekisteri

Rekisterin nimi: Savo-Karjalan Sukututkimustoimiston / Ahti Kopperin sukututkimusrekisteri

Lisätietoa rekisteristä: Tutkittavat suvut on julkaistu yrityksen kotisivulla: www.telemail.fi/ahti.kopperi
Lähivuosien julkaisuohjelma: Ahosen suku III 2017. Lasertulosteiset julkaisut: Kainulainen, Ståhlberg-Mäki, Strellman, Mölsä, Weman-Vuohensalo, Lemmetyinen, Hyttinen.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen

4. Rekisterin tietosisältö

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:

-nimi, syntymäaika, ja -paikka,
-vihkimisaika ja -paikka,
-kuolinaika ja -paikka,
-arvo ja ammatti
-sekä muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot
-tietojen käsittelyä koskevat suostumus- ja kieltotiedot
-osoitetiedot
-muut tiedot

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet:

-kirkonkirjat ja väestötietojärjestelmä
-muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
-painetut lähteet
-sukuun kuuluvien antamat tiedot
-muut lähteet

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

8. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

9. Lisätietoja rekisterinpitäjästä

Rekisterin pitäjä on Suomen Sukututkimusseuran jäsen.

Lisätietoa rekisterinpitäjästä: Yrityksen kotisivulta: www.telemail.fi/ahti.kopperi

Tämä sukututkimusrekisteriseloste on tuotettu Suomen Sukututkimusseuran rekisteriselostepalvelussa.